Forskrift om sammenslåing av Mosjøen, Vefsn, Drevja og Elsfjord kommuner, Nordland.

DatoFOR-1961-05-24-3
PublisertI 1961 s 450 II 1961 s 258
Ikrafttredelse24.05.1961
Sist endret
Endrer
Gjelder forMosjøen, Vefsn, Drevja og Elsfjord kommuner, Nordland
HjemmelLOV-1956-12-21-3-§1
Kunngjort
KorttittelForskrift om kommunesammensl., Mosjøen m.fl.

Fastsatt ved kgl.res. 24. mai 1961. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Mosjøen bykommune og Vefsn, Drevja og Elsfjord herredskommuner i Nordland fylke sluttes sammen til èn herredskommune.