Forskrift om sammenslåing av Dønnes, Nordvik og Nesna kommuner, Nordland.

DatoFOR-1961-06-09-8
PublisertI 1961 s 518 II 1961 s 307
Ikrafttredelse09.06.1961
Sist endret
Endrer
Gjelder forDønnes, Nordvik, Nesna og Herøy kommuner, Nordland
HjemmelLOV-1956-12-21-3-§1
Kunngjort
KorttittelForskrift om kommunesammensl., Dønnes m.fl.

Fastsatt ved kgl.res. 9. juni 1961. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

I medhold av midlertidig lov av 21. juni 1956 om en alminnelig revisjon av den kommunal inndeling bestemmes:

1.Dønnes kommunes del av øya Tomma i Nordland fylke overføres til Nesna kommune i samme fylke.
2.Resten av Dønnes kommune, Nordvik kommune, Nesna kommunes del av øya Løkta og Herøy kommunes del av øya Dønna i Nordland fylke sluttes sammen til en herredskommune.

Endringene trer i kraft fra det tidspunkt som blir bestemt senere.