Forskrift om byvåpen og byflagg, Mo kommune, Nordland.

DatoFOR-1961-06-16-6
PublisertII 1961 s 375
Ikrafttredelse16.06.1961
Sist endret
Endrer
Gjelder forMo kommune, Nordland
HjemmelSedvanerettslige regler
Kunngjort
KorttittelForskrift om byvåpen og byflagg, Mo

Fastsatt ved kgl.res. 16. juni 1961. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Vedtak av Mo kommunestyre den 29. april 1960 om byvåpen for Mo godkjennes.

Byvåpenet blir: Venstre skrådelt av grønt og gull.

Byflagget blir: Venstre skrådelt av grønt og gult.