Forskrift om sammenslåing av Lillestrøm og Skedsmo kommuner, Akershus.

DatoFOR-1961-06-16-8
PublisertI 1961 592 II 1961 375
Ikrafttredelse01.01.1962 iflg. res. 21.07.1961 nr. 6
Sist endretFOR-1961-07-21-6
Endrer
Gjelder forLillestrøm og Skedsmo kommuner, Akershus
HjemmelLOV-1956-12-21-3-§1
Kunngjort
KorttittelForskrift om kommunesammensl., Skedsmo m.fl.

Fastsatt ved kgl.res. 16. juni 1961. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

I medhold av midlertidig lov av 21. juni 1956 om en alminnelig revisjon av den kommunale inndeling og i samsvar med Stortingets vedtak av 13. juni 1961 bestemmes:

Lillestrøm og Skedsmo kommuner i Akershus fylke sluttes sammen til en herredskommune.

Tidspunktet for sammenslutningen fastsettes senere.1

1Fra 1 jan 1962 iflg. res. 21 juli 1961 nr. 6, som også fastsetter navnet på kommunen til Skedsmo.