Forskrift om kommunenavn, Levanger kommuner, Nord-Trøndelag.

DatoFOR-1961-07-21-4
PublisertII 1961 s 410
Ikrafttredelse21.07.1961
Sist endret
Endrer
Gjelder forLevanger kommune, Nord-Trøndelag
HjemmelLOV-1956-12-21-3-§1
Kunngjort
KorttittelForskrift om kommunenavn, Levanger

Fastsatt ved kgl.res. 21.juli 1961. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet 

I medhold av midlertidig lov av 21. juni 1956 om en alminnelig revisjon av den kommunale inndeling blir bestemt:

Navnet på den nye herredskommune som ved kgl.res av 17.februar 1961 er vedtatt opprettet ved sammenslutning av Levanger bykommune og Skogn, Frol og Åsen herredkommuner fastsettes til Levanger.