Forskrift om kommunenavn ved sammenslåing av Lillesand, Vestre Moland og Høvåg kommuner, Aust-Agder.

DatoFOR-1961-08-04-2
PublisertII 1961 418
Ikrafttredelse04.08.1961
Sist endret
Endrer
Gjelder forLillesand, Vestre Moland, Høvåg kommuner, Aust-Agder.
HjemmelLOV-1956-12-21-3-§1
Kunngjort
KorttittelForskrift om kommunenavn, Lillesand

Fastsatt ved kgl.res. 4. august 1961. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

I medhold av midlertidig lov av 21. juni 1956 om en alminnelig revisjon av den kommunale inndeling blir bestemt:

Navnet på den nye herredskommunen, som ved kgl.res. av 27. januar 1961 er vedtatt opprettet ved sammenslutning av Lillesand bykommune og Vestre Moland og Høvåg herredskommuner m.m. i Aust-Agder fylke, fastsettes til Lillesand.