Forskrift om sammenslåing av Mo og Nord-Rana kommuner, Nordland.

DatoFOR-1961-09-29-4
PublisertI 1961 s 809 II 1961 s 478
Ikrafttredelse20.09.1961
Sist endret
Endrer
Gjelder forMo og Nord-Rana kommuner, Nordland
HjemmelLOV-1956-12-21-3-§1
Kunngjort
KorttittelForskrift om kommunesammenslåing, Mo m.fl.

Fastsatt ved kgl.res.29. september 1961. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

I medhold av midlertidig lov av 21. juni 1956 om en alminnelig revisjon av den kommunale innndeling blir bestemt:

Mo bykommune og Nord-Rana herredskommune i Nordland fylke sluttes sammen til en herredskommune. Til denne enhet overføres fra Sør-Rana kommune områdene nord for Randfjorden og fra Nesna kommune Sjonaavsnittet (Nord-Sjona, Kvalnesfjorden og Sør-Sjona kretser).

Tidspunktet for inndelingsendringen fastsettes senere.