Forskrift om kommunenavn, Austre Moland kommune, Aust-Agder.

DatoFOR-1961-11-04-1
PublisertII 1961 s 532
Ikrafttredelse04.11.1961
Sist endret
Endrer
Gjelder forAustre Moland kommune, Aust-Agder
HjemmelLOV-1956-12-21-3-§1
Kunngjort
KorttittelForskrift om kommunenavn, Austre Moland

Fastsatt ved kgl.res. 4. november 1961. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

I medhold av midlertidig lov av 21. juni 1956 om en alminnelig revisjon av den kommunale inndeling blir bestemt:

Navnet på den nye kommunen som ved kgl.res. av 21. april 1961 er vedtatt opprettet ved sammenslutning av Austre Moland, Stokken og Flosta kommuner og Strengereid krets i Tvedestrand kommune - alt i Aust-Agder fylke - fastsettes til Moland.