Forskrift om regulering av politidistrikt og lensmannsforretninger, Vikedal m.v., Rogaland

DatoFOR-1961-11-04-2
PublisertII 1961 531
Ikrafttredelse
Sist endret
Endrer
Gjelder forHaugesund politidistrikt, Stavanger politidistrikt,
HjemmelLOV-1936-03-13-3-§3
Kunngjort
KorttittelForskrift om politidistrikt, Vikedal m.v

Fastsatt ved kgl.res. 4. november 1961. Fremmet av Justis- og politidepartementet. 

1.Kommunene Vikedal, Imsland, Sandeid, Nedstrand, Sauda, Sand og Suldal overføres til Haugesund politidistrikt.
2.Stavanger politidistrikt utvides til også å omfatte kommunene Randaberg, Hetland (med unntak av Riska og Dale sogn), Madla, Sola, Kvitsøy, Mosterøy, Rennesøy, Finnøy, Sjernarøy, Erfjord, Jelsa, Hjelmeland, Fister, Årdal og Strand.
3.Sandnes politimesterembete nedlegges. Rogaland politimesterembete flyttes til Sandnes med følgende kommuner til politidistriktet: Ladestedet Sandnes, samtlige kommuner i Dalane og Jæren soreskriverier, Riska og Dale sogn av Hetland kommune samt Høle og Forsand kommuner.
4.Sandnes lensmannsstilling nedlegges. De sivile lensmannsforretninger i Sandnes legges under lensmannen i Høyland.
5.Den nye distriktsinndeling gjennomføres fra det tidspunkt Justisdepartementet bestemmer.