Forskrift om sammenslåing av Lavangen og Salangen kommuner, Troms.

DatoFOR-1961-11-04-6
PublisertII 1961 s 888 II 1961 s 533
Ikrafttredelse04.11.1962
Sist endret
Endrer
Gjelder forLavangen og Salangen kommuner, Troms
HjemmelLOV-1956-12-21-3-§1
Kunngjort
KorttittelForskrift om kommunesammensl., Lavangen m.fl.

Fastsatt ved kgl.res. 4. november 1961. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Etter midlertidig lov av 21. juni 1956 om en alminnelig revisjon av den komunale inndeling bestemmes:

Lavangen og Salangen kommuner i Troms fylke sluttes sammen til en herredskommune fra det tidspunkt som senere fastsettes.