Forskrift om sammenslåing av Buksnes, Borge, Hol og Valberg kommuner, Nordland.

DatoFOR-1961-11-04-7
PublisertI 1961 s 888 II 1961 s 533
Ikrafttredelse04.11.1961
Sist endret
Endrer
Gjelder forBuksnes, Borge, Hol og Valberg kommuner, Nordland
HjemmelLOV-1956-12-21-3-§1
Kunngjort
KorttittelForskrift om kommunesammensl., Buksnes m.fl.

Fastsatt ved kgl.res 4. november 1961. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Etter midlertidig lov av 21. juni 1956 om en alminnelig revisjon av den kommunale inndeling bestemmes:

Buksnes, Borge, Hol og Valberg kommuner i Nordland fylke sluttes sammen til en herredskommune.

Tidspunktet for sammenslutningen fastsettes senere.