Forskrift om sammenslåing av Jostedal, Luster og Hafslo kommuner, Sogn og Fjordane.

DatoFOR-1961-11-10-2
PublisertI 1961 s 900 II 1961 s 540
Ikrafttredelse10.11.1961
Sist endret
Endrer
Gjelder forJostedal, Luster og Hafslo kommuner, Sogn og Fjordane
HjemmelLOV-1956-12-21-3-§1
Kunngjort
KorttittelForskrift om kommunesammensl., Luster m.fl.

Fastsatt ved kgl.res 10. november 1961. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Med heimel i førebels lov av 21. juni 1956 om revisjon av kommuneinndelinga vert fastsett:

Hafslo, Jostedal og Luster kommunar i Sogn og fjordane fylke vert slegne saman til ein heradskommune.

Tidspunktet for inndelingsendringane vert fastsett seinare.