Forskrift om sammenslåing av Lærdal og Borgund kommuner, Sogn og Fjordane.

DatoFOR-1961-11-10-3
PublisertI 1961 s 900 II 1961 s 540
Ikrafttredelse10.11.1961
Sist endret
Endrer
Gjelder forLærdal og Borgund kommuner, Sogn og Fjordane
HjemmelLOV-1956-12-21-3-§1
Kunngjort
KorttittelForskrift om kommunesammensl., Lærdal m.fl.

Fastsatt ved kgl.res. 10. november 1961. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Kgl. res. om at Lærdal og Borgund kommunar i Sogn og Fjordane fylke vert slått saman til ein heradskommune. Til denne eininga vert lagd gardane Muggeteigen med husmannsplassen Luggenes, gnr.1, bnr.1 og Bergmål, gnr.2, bnr.4, (Aspevikstranda) i Årdal kommune.