Forskrift om sammenslåing av Orkland, Orkdal, Orkanger og Geitastrand kommuner, Sør-Trøndelag.

DatoFOR-1961-11-17-2
PublisertI 1961 s 928 II 1961 s 571
Ikrafttredelse17.11.1961
Sist endret
Endrer
Gjelder forOrkland, Orkdal, Orkanger og Geitastrand kommuner, Sør-Trøndelag
HjemmelLOV-1956-12-21-3-§1
Kunngjort
KorttittelForskrift om kommunesammensl., Orkland m.fl.

Fastsatt ved kgl.res. 17. november 1961. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Etter midlertidig lov av 21. juni 1956 om en alminnelig revisjon av den kommunale inndeling bestemmes: Orkland, Orkdal, Orkanger og Geitastrand kommuner i Sør-Trøndelag fylke sluttes sammen til en herredskommune.

Tidspunktet for sammenslutningen fastsettes seinere.