Forskrift om fylkesvåpen og fylkesflagg, Hordaland fylke.

DatoFOR-1961-12-01-6
PublisertII 1961 s 583
Ikrafttredelse01.12.1961
Sist endret
Endrer
Gjelder forHordaland fylke
HjemmelSedvanerettslige regler
Kunngjort
KorttittelForskrift om våpen og flagg, Hordaland

Fastsatt ved kgl.res. 1. desember 1961. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

På grunnlag av vedtak av Hordaland fylkesting og Hordaland fylkesutval den 31. mai 1949 og 26. september 1961 vert godkjent eit fylkesvåpen og eit fylkesflagg for Hordaland.

Fylkesvåpnet vert:

På raud botn to krosslagde gulløkser med gullkrone over.

Fylkesflagget vert:

På raud botn to krosslagde gule økser med gul krone over.