Forskrift om sammenslåing av Kyrkjebø og Lavik kommuner, Sogn og Fjordane.

DatoFOR-1961-12-01-7
PublisertI 1961 s 961 II 1961 s 584
Ikrafttredelse01.12.1961
Sist endret
Endrer
Gjelder forKyrkjebø og Lavik kommuner, Sogn og Fjordane
HjemmelLOV-1956-12-21-3-§1
Kunngjort
KorttittelForskrift om kommunesammensl., Kyrkjebø m.fl.

Fastsatt ved kgl.res. 1. februar 1961. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Med heimel i førebels lov av 21. juni 1956 om revisjon av kommuneinndelinga vert fastsett:

Kyrkjebø og Lavik kommunar i Sogn og Fjordane fylke vert slegne saman til ein heradskommune. Til denne eininga vert lagt garden Nybø, gnr. 75 bnr. 4 og 5, og bruket Nygjerdet, gnr. 75, bnr. 6, i Vik kommune.

Tidspunktet for inndelingsendringane vert fastsett seinare.