Forskrift om oppdeling av menighet, St. Petri menighet, Rogaland.

DatoFOR-1961-12-08-10
PublisertII 1961 s 598
Ikrafttredelse
Sist endret
Endrer
Gjelder forSt. Petri menighet, St. Petri prestegjeld, Bekkefaret prestegjeld, Stavanger domprosti, Stavanger bispedømme.
Hjemmel
Kunngjort
KorttittelForskr. om oppdeling av menighet, St. Petri

Fastsatt ved kgl.res. 8. desember 1961. Fremmet av Kirke- og undervisningsdepartementet. 

I.Fra den tid Kirke- og undervisningsdepartementet fastsetter, blir St. Petri menighet i Stavanger delt ved at Bekkefaret distrikt skilles ut som selvstendig menighet og soknekall med følgende grenser: I sør bygrensen mot Hetland, fra bygrensen følges Rogalandsgaten til Arne Garborgs vei, slik at Rogalandsgaten nr. 43 a tilhører Bekkefaret menighet, mens de øvrige matrikelnummer i Rogalandsgaten blir liggende i St. Petri menighet, deretter følger grensen Arne Garborgs vei, slik at alle matrikkelnummer i denne vei tilhører St. Petri menighet, deretter følges Folke Bernadottes vei til den møter grensen for Domkirkens menighet (Ullandhaugveien), slik at Folke Bernadottes vei fra og med nr. 1 til og med nr. 20 tilhører Bekkefaret, mens fra og med nr. 22 til og med nr. 58 blir liggende i St. Petri menighet. I Ullandhaugveien går grensen mellom Domkirkens menighet og Bekkefaret menighet etter midtlinjen av veien.
II.Kirke- og undervisningsdepartementet får fullmakt til å treffe avgjerd om mindre grensereguleringer som måtte finnes ønskelige ved gjennomføringen av menighetsdelingen.