Forskrift om sammenslåing av Bremnes, Moster og Bømlo kommuner, Hordaland.

DatoFOR-1961-12-08-4
PublisertI 1961 s 979
Ikrafttredelse08.12.1961
Sist endret
Endrer
Gjelder forBremnes, Moster og Bømlo kommuner, Hordaland
HjemmelLOV-1956-12-21-3-§1
Kunngjort
KorttittelForskrift om kommunesammensl., Bremnes m.fl.

Fastsatt ved kgl.res. 8. desember 1961. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

I medhald av mellombels lov av 21. juni 1956 om revisjom av kommuneinndelinga, vert Bremnes, Moster og Bømlo kommunar i Hordaland fylke slegne saman til ein heradskommune.

Tidspunktet for samanslåinga vert fastsett seinare.