Forskrift om endring i kommuneinndeling, Øksnes og Langenes kommuner, Nordland.

DatoFOR-1961-12-08-8
PublisertI 1961 s 979 II 1961 s 599
Ikrafttredelse08.12.1961
Sist endret
Endrer
Gjelder forØksnes og Langenes kommuner, Nordland
HjemmelLOV-1956-12-21-3-§1
Kunngjort
KorttittelForskrift om kommuneinndeling, Øksnes m.fl.

Fastsatt ved kgl.res. 8. desember 1961. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Med hjemmel i midlertidig lov av 21. juni 1956 om en alminnelig revisjon av den kommunale inndeling foretas endringer i inndelingen i Nordland fylke:

1.Langenes og Øksnes kommuner sluttes sammen til en herredskommune.
2.Hadsel kommunes områder i indre Eidsfjord og på Eidsfjordens vestside overføres til Sortland kommune - med ny kommunegrense mellom gårdene Slåtnes og Straumfjord på Eidsfjordens østside og videre mot øst til den nåværende kommunegrense ned mot Sortlandssundet.
3.Holmgrenda av Langenes kommune overføres til Sortland kommune med ny grense mellom gårdene Holmbakken og Holm og videre ut Lifjorden.
4.Kråkberget krets av Øksnes kommune og Øksnes kommunes områder på halvøya nord for Kråkberget overføres til Bø kommune.

Tidspunktet for gjennomføringen av inndelingsendringene fastsettes senere.