Forskrift om endring i kommuneinndeling, Gulen, Solund og Brekke kommuner, Sogn og Fjordane.

DatoFOR-1961-12-22-3
PublisertI 1961 s 1042 II 1961 s 652
Ikrafttredelse01.01.1964
Sist endret
Endrer
Gjelder forGulen, Solund og Brekke kommuner, Sogn og Fjordane
HjemmelLOV-1956-12-21-3-§1
Kunngjort
KorttittelForskrift om kommuneinndeling, Gulen m.fl.

Fastsatt ved kgl.res. 22. desember 1961. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Med heimel i førebels lov av 21. juni 1956 om revisjon av kommuneinndelinga vert fastsett:

Øya Losna i Gulen kommune i Sogn og Fjordane fylke vert ført over til Solund kommune i samme fylke.

Brekke og Gulen kommunar bortsett frå øya Losna i Sogn og Fjordane fylke vert slegne saman til ein heradskommune.

Tidspunktet for inndelingsendringane vert fastsett seinare.