Forskrift om sammenslåing av Vadsø og Nord-Varanger kommuner, Finnmark.

DatoFOR-1962-01-19-5
PublisertI 1962 s 34 II 1962 s 9
Ikrafttredelse19.01.1962
Sist endret
Endrer
Gjelder forNord-Varanger og Vadsø kommuner, Finnmark
HjemmelLOV-1956-12-21-3-§1
Kunngjort
KorttittelForskrift om kommunesammenslåing, Vadsø m.fl.

Fastsatt ved kgl.res. 19. januar 1962. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Etter midlertidig lov av 21. juni 1956 om en alminnelig revisjon av den kommunale inndeling bestemmes:

Nord-Varanger herredskommune og Vadsø bykommune i Finnmark fylke sluttes sammen til èn herredskommune.

Tidspunktet for sammsnslutningen blir fastsatt seinere.