Forskrift om sammenslåing av Bodin, Kjerringøy og deler av Skjerstad og Sørfold kommuner, Nordland.

DatoFOR-1962-01-26-4
PublisertI 1962 s 44 II 1962 s 16
Ikrafttredelse26.01.1962
Sist endret
Endrer
Gjelder forBodin kommune, Nordland
HjemmelLOV-1956-12-21-3-§1
Kunngjort
KorttittelForskr. om kommunesammensl., Skjerstad m.fl.

Fastsatt ved kgl.res. 26. januar 1962. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

I medhold av midlertidig lov av 21. juni 1956 om en alminnelig revisjon av den kommunale inndeling blir bestemt:

1.Bodin og Kjerringøy kommuner i Nordland fylke sluttes sammen til èn herredskommune.
2.Til denne enhet overføres:
a)Skjerstad kommunes områder på nordsiden av Skjerstadfjorden, og
b)Øyjord-området av Sørfold kommune med ny grense trukket etter høydedraget på halvøya mellom Sjunkfjord og Nevelsfjord og slik at den går ned til fjorden mellom gnr. 72 Purkvik og gnr. 73 Nevelen og videre inn til den nåværende kommunegrense Eidetjosen.

Tidspunktet for gjennomføringen av inndelingsendringene fastsettes senere.