Forskrift om sammenslåing av Feda, Kvinesdal og Fjotland kommuner, Vest-Agder.

DatoFOR-1962-02-02-2
PublisertI 1962 s 63 II 1962 s 25
Ikrafttredelse02.02.1962
Sist endret
Endrer
Gjelder forFeda, Kvinesdal og Fjotland kommuner, Vest-Agder
HjemmelLOV-1956-12-21-3-§1
Kunngjort
KorttittelForskr. om kommunesammensl., Kvinesdal m.fl.

Fastsatt ved kgl.res. 2. februar 1962. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Med heimel i førebels lov av 21. juni 1956 om revisjon av kommuneinndelinga vert fastsett:

Feda, Kvinesdal og Fjotland kommunar i Vest-Agder fylke vert slått saman til ein heradskommune.

Tidspunktet for sammanslåinga vert fastsett seinare.