Forskrift om sammenslåing av Hof og Åsnes kommuner, Hedmark.

DatoFOR-1962-02-16-1
PublisertI 1962 s 107 II 1962 s 53
Ikrafttredelse16.02.1962
Sist endret
Endrer
Gjelder forHof og Åsnes kommuner, Hedmark
HjemmelLOV-1956-12-21-3-§1
Kunngjort
KorttittelForskrift om kommunesammenslåing, Hof m.fl.

Fastsatt ved kgl.res. 16. februar 1962. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Etter midlertidig lov av 21. juni 1956 om en alminnelig revisjon av den kommunale inndeling bestemmes:

Hof og Åsnes kommuner i Hedmark fylke sluttes sammen til èn herredskommune. Tidspunktet for gjennomføringen av sammenslutningen fastsettes seinere.