Forskrift om endring i kommuneinndelingen, Voss, Vossestrand, Evanger, Bruvik og Modalen kommuner, Hordaland.

DatoFOR-1962-03-02-2
PublisertI 1962 s 142 II 1962 s 69
Ikrafttredelse02.03.1962
Sist endret
Endrer
Gjelder forModalen, Bruvik, Evanger, Voss og Vossestrand kommuner, Hordaland.
HjemmelLOV-1956-12-21-3-§1
Kunngjort
KorttittelForskrift om kommuneinndeling, Modalen m.fl.

Fastsatt ved kgl.res. 2. mars 1962. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

I medhald av mellombels lov av 21. juni 1956 om revisjon av kommuneinndelinga vert fastsett:

1.Kommunane Voss, Vossestrand og Evanger (med unntak som nemnt under pkt. 2) i Hordaland fylke vert slegne saman til ein heradskommune.
2.Eksingedalen sokn av Modalen kommune og Evanger kommune sine områder i Eksingedalen (eigedomane under gnr. 31 - 38) og Bergsdalen (eigedomane under gnr. 69 - 79) vert overført til Bruvik kommune i same fylke.
3.Tidspunktet for gjennomføring av desse inndelingsendringane vert fastsett seinare.