Forskrift om kommunevåpen og kommuneflagg, Levanger kommune, Nord-Trøndelag.

DatoFOR-1962-03-16-9
PublisertII 1962 s 104
Ikrafttredelse16.03.1962
Sist endret
Endrer
Gjelder forLevanger kommune, Nord-Trøndelag
HjemmelSedvanerettslige regler
Kunngjort
KorttittelForskrift om våpen og flagg, Levanger

Fastsatt ved kgl.res. 16. mars 1962. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Vedtak av Levanger kommunestyre den 12. desember 1961 om våpen for Levanger kommune godkjennes.

Kommunevåpenet blir: På rød bunn en stående gull hest.

Kommuneflagget blir: På rød bunn en stående gul hest.