Forskrift om sammenslåing av Korgen, Hemnes og Sør-Rana kommuner, Nordland.

DatoFOR-1962-03-23-3
PublisertI 1962 s 197 II 1962 s 123
Ikrafttredelse23.03.1962
Sist endret
Endrer
Gjelder forKorgen, Hemnes og Sør-Rana kommuner, Nordland
HjemmelLOV-1956-12-21-3-§1
Kunngjort
KorttittelForskrift om kommunesammensl., Hemnes m.fl.

Fastsatt ved kgl.res. 23. mars 1962. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

I medhold av midlertidig lov av 21. juni 1956 om en alminnelig revisjon av den kommunale inndeling blir bestemt:

Korgen kommune, Hemnes kommune og Sør-Rana kommunes områder sør for Ranafjorden - i Nordland fylke - sluttes sammen til èn herredskommune.

Tidspunktet for sammenslutningen fastsettes senere.