Forskrift om sammenslåing av Røros landsogn, Røros bergstad, Glåmos og Brekken kommuner, Sør-Trøndelag.

DatoFOR-1962-03-23-4
PublisertI 1962 s 197 II 1962 s 123
Ikrafttredelse23.03.1962
Sist endret
Endrer
Gjelder forRøros bergstad, Røros landsogn, Glåmos og Brekken kommuner, Sør-Trøndelag
HjemmelLOV-1956-12-21-3-§1
Kunngjort
KorttittelForskrift om kommunesammenslåing, Røros m.fl.

Fastsatt ved kgl.res. 23. mars 1962. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Røros bergstad, Røros landsogn, Glåmos og Brekken kommuner i Sør-Trøndelag fylke blir sluttet sammen til èn herredskommune.

Tidspunktet for sammenslutningen blir fastsatt seinere.