Forskrift om sammenslåing av Tana og Polmak kommuner, Finnmark.

DatoFOR-1962-03-30-2
PublisertI 1962 s 216 II 1962 s 125
Ikrafttredelse30.03.1962
Sist endret
Endrer
Gjelder forTana og Polmak kommuner, Finnmark
HjemmelLOV-1956-12-21-3-§1
Kunngjort
KorttittelForskrift om kommunesammenslåing, Tana m.fl.

Fastsatt ved kgl.res. 30. mars 1962. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Etter midlertidig lov av 21. juni 1956 om en alminnelig revisjon av den kommunale inndelng bestemmes:

Tana og Polmak kommuner i Finnmark fylke sluttes sammen til èn herredkommune.

Tidspunktet for sammenslutningen blir fastsatt seinere.