Forskrift om endring i kommuneinndeling, Nordfold, Leiranger og Steigen kommuner, Nordland.

DatoFOR-1962-04-13-7
PublisertI 1962 s 279 II 1962 s 158
Ikrafttredelse13.04.1962
Sist endret
Endrer
Gjelder forNordfold, Leiranger og Steigen kommuner, Nordland
HjemmelLOV-1956-12-21-3-§1
Kunngjort
KorttittelForskrift om kommuneinndeling, Nordfold m.fl.

Fastsatt ved kgl.res. 13. april 1962. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

I medhold av midlertidig lov av 21. juni 1956 om en alminnelig revisjon av den kommunale inndeling foretas følgende endringer i kommuneinndelingen i Nordland fylke:

1.Sammenslutning av Nordfold, Leiranger og Steigen kommuner til èn herredskommune (med grensereguleringer som nevnt nedenfor).
2.Overføring av Mørsvikbotn av Nordfold kommune (til og med gårdene Salhus - Reinvik) til Sørfold kommune.
3.Overføring av:
a)Brennsund-området av Kjerringøy kommune og
b)Hamarøy kommunes områder sør for Sagfjorden så langt øst som til og med Forsand, samt gården Storvasseid og området omkring Storvatn,

til enheten Nordfold-Leiranger-Steigen.

4.Overføring av gårdene Tysnes og Molvik av Hamarøy kommune til Tysfjord kommune.

Tidspunktet for gjennomføringen av nevnte endringer i inndelingen fastsettes senere.