Forskrift om sammenslåing av Sandstad, Fillan, Hitra og Kvenvær kommuner, Sør-Trøndelag.

DatoFOR-1962-05-09-8
PublisertI 1962 s 364 II 1962 s 191
Ikrafttredelse09.05.1962
Sist endret
Endrer
Gjelder forSandstad, Fillan, Hitra og Kvenvær kommuner, Sør-Trøndelag
HjemmelLOV-1956-12-21-3-§1
Kunngjort
KorttittelForskrift om kommunesammenslåing, Hitra m.fl.

Fastsatt ved kgl.res. 9. mai 1962. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Etter midlertidig lov av 21. juni 1956 om en alminnelig revisjon av den kommunale inndeling bestemmes:

Sandstad, Fillan, Hitra og Kvenvær kommuner i Sør-Trøndelag fylke sluttes sammen til èn herredskommune.

Tidspunktet for sammenslutningen fastsettes seinere.