Forskrift om sammenslåing av Eiken, Hægebostad, Kvås, Lyngdal, Austad og Spangereid kommuner, Vest-Agder.

DatoFOR-1962-05-18-5
PublisertI 1962 s 380 II 1962 s 199
Ikrafttredelse18.05.1962
Sist endret
Endrer
Gjelder forEiken, Hægebostad, Kvås, Lyngdal, Austad og Spangereid kommuner, Vest-Agder
HjemmelLOV-1956-12-21-3-§1
Kunngjort
KorttittelForskr. om kommunesammensl. i Vest-Agder

Fastsatt ved kgl.res. 18. mai 1962. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Med heimel i førebels lov av 21. juni 1956 om revisjon av kommuneinndelinga vert fastsett:

1.Eiken og Hægebostad kommunar i Vest-Agder fylke vert slegne saman til ein heradskommune.
2.Kvås, Lyngdal og Austad kommunar i Vest-Agder fylke vert slegne saman til ein heradskommune. Gitlevågområdet (den del av Spangereid som ligg på Austadhalvøya) vert ført over frå Spangereid kommune i same fylke til denne eininga.

Tidspunktet for inndelingsendringane vert fastsett seinare.