Forskrift om sammenslåing av prestesokn, Dønnes prestesokn, Nordvik prestesokn, Nesna prestegjeld, Herøy prestegjeld, Dønna prestegjeld,

DatoFOR-1962-05-18-6
PublisertII 1962 s 199
Ikrafttredelse
Sist endret
Endrer
Gjelder forDønnes prestesokn, Nordvik prestesokn, Nesna prestegjeld, Herøy prestegjeld, Dønna prestegjeld, Indre Helgeland prosti, Sør-Hålogaland bispedømme
Hjemmel
Kunngjort
KorttittelForskr. om sammensl. av prestesokn, Dønnes m.fl.

Fastsatt ved kgl.res. 18. mai 1962. Fremmet av Kirke- og undervisningsdepartementet. 

Fra den tid Kirke- og undervisningsdepartementet fastsetter blir Dønnes og Nordvik sokn skilt ut fra Nesna og Herøy prestegjeld i Sør-Hålogaland bispedømme som et eget Dønna prestegjeld.