Forskrift om sammenslåing av Sør-Frøya og Nord-Frøya kommuner, Sør-Trøndlag.

DatoFOR-1962-05-26-2
PublisertI 1962 s 396 II 1962 s 201
Ikrafttredelse26.05.1962
Sist endret
Endrer
Gjelder forSør-Frøya og Nord-Frøya kommuner, Sør-Trøndelag
HjemmelLOV-1956-12-21-3-§1
Kunngjort
KorttittelForskr. om kommunesammensl., Sør-Frøya m.fl.

Fastsatt ved kgl.res. 26. mai 1962. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Etter midlertidig lov av 21. juni 1956 om en alminnelig revisjon av den kommunale inndeling bestemmes:

Sør-Frøya og Nord-Frøya kommuner i Sør-Trøndelag sluttes sammen til èn herredskommune.

Tidspunktet for sammenslutningen fastsettes senere.