Forskrift om sammenslåing av Spangereid, Sør-Audnedal og Vigmostad kommuner, Vest-Agder.

DatoFOR-1962-05-26-3
PublisertI 1962 s 396 II 1962 s 201
Ikrafttredelse26.05.1962
Sist endret
Endrer
Gjelder forSpangereid, Sør-Audnedal og Vigmostad kommuner, Vest-Agder
HjemmelLOV-1956-12-21-3-§1
Kunngjort
KorttittelForskr. om kommunesammensl., Spangereid m.fl.

Fastsatt ved kgl.res. 26. mai 1962. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Med heimel i førebels lov av 21. juni 1956 om revisjon av kommuneinndelinga vert fastsett:

Spangereid unntatt Gitlevågområdet, Sør-Audnedal og Vigmostad kommunar vert slegne saman til ein heradskommune.

Tidspunktet for samanslåinga vert fastsett seinare.