Forskrift om sammenslåing av Harstad, Sandtorg og Trondenes kommuner, Troms.

DatoFOR-1962-06-29-11
PublisertI 1962 s 528 II 1962 s 276
Ikrafttredelse29.06.1962
Sist endret
Endrer
Gjelder forHarstad, Sandtorg og Trondenes kommuner, Troms
HjemmelLOV-1956-12-21-3-§1
Kunngjort
KorttittelForskrift om kommunesammensl., Harstad m.fl.

Fastsatt ved kgl.res. av 29. juni 1962. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Etter midlertidig lov av 21. juni 1956 om en alminnelig revisjon av den kommunale inndelingen bestemmes:

1.Måselv og Øverbygd kommuner i Troms fylke sluttes sammen til en herredskommune.
2.Navaren og Målsnes, gnr. 33, 34 og 35 i Malangen kommune i samme fylke overføres til den nye enhet.
3.Garden Skogli ved Heia gnr. 43, bnr. 151 i Balsfjord kommune i samme fylke overføres til den nye enhet.
4.Garden Elvebakken, gnr. 28, bnr. 3 i Balsfjord kommune overføres til Stordfjord kommune i samme fylke.
5.Malangen og Balsfjord kommuner - med de grensereguleringer som er nevnt under 2-4 - sluttes sammen til en herredskommune.

Tidspunktet for gjennomføringen av disse inndelingsendringer vil bli fastsatt seinere.