Forskrift om sammenslåing av Tinn, Hovin og Gransherad kommuner, Telemark. 

DatoFOR-1962-06-29-8
PublisertI 1962 s 529 II 1962 s 276
Ikrafttredelse01.01.1964
Sist endret
Endrer
Gjelder forTinn, Hovin og Gransherad kommune, Telemark.
HjemmelLOV-1956-12-21-3-§1
Kunngjort
KorttittelForskr. om kommunesammenslåing, Tinn m.fl.

Fastsatt ved kgl.res. av 29. juni 1962. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet.

Etter midlertidig lov av 21. juni 1956 om en alminnelig revisjon av den kommunale inndeling bestemmes:

Tinn og Hovin kommuner i Telemark fylke sluttes sammen til èn herredskommune. Rudsgrend av Hovin av overføres til Gransherad kommune (eventuelt den felleskommune som Gransherad blir en del av).

Tidspunktet for gjennomføringen av inndelingsendringen fastsettes seinere.