Forskrift om sammenslåing av Bamble, Stathelle og Langesund kommuner, Telemark. 

DatoFOR-1962-06-29-9
PublisertI 1962 s 529 II 1962 s 276
Ikrafttredelse29.06.1962
Sist endret
Endrer
Gjelder forBamble, Stathelle og Langesund kommuner, Telemark
HjemmelLOV-1956-12-21-3-§1
Kunngjort
KorttittelForskrift om kommunesammensl., Bamble m.fl.

Fastsatt ved kgl.res. av 29. juni 1962. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet.

Etter midlertidig lov av 21. juni 1956 om en alminnelig revisjon av den kommunale inndeling bestemmes:

Bamble herredskommune, Stathelle og Langesund bykommune i Telemark fylke sluttes sammen til èn herredskommune fra det tidspunkt som seinere blir fastsatt.