Forskrift om kommunenavn, Åsnes kommune, Hedmark.

DatoFOR-1962-08-03-1
PublisertII 1962 s 315
Ikrafttredelse03.08.1962
Sist endret
Endrer
Gjelder forÅsnes kommune, Hedmark
HjemmelLOV-1956-06-21-9-§3, jfr. § 1 LOV-1956-12-21-3-§1
Kunngjort
KorttittelForskrift om kommunenavn, Åsnes

Fastsatt ved kgl.res. av 3. august 1962. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

I medhold av midlertidig lov av 21. juni 1956 om en alminnelig revisjon av den kommunale inndeling blir bestemt:

Navnet på den nye kommune som ved kongelig resolusjon av 16. februar 1962 er vedtatt opprettet ved sammenslutning av Hof og Åsnes kommuner i Hedemark fylke, fastsettes til Åsnes.