Forskrift om sammenslåing av Kongsvinger, Vinger og Brandval kommuner, Hedmark.

DatoFOR-1962-08-03-6
PublisertI 1962 s 597 II 1962 s 316
Ikrafttredelse03.08.1962
Sist endret
Endrer
Gjelder forKongsvinger, Vinger og Brandval kommuner, Hedmark
HjemmelLOV-1956-12-21-3-§1
Kunngjort
KorttittelForskr. om kommunesammensl., Kongsvinger m.fl.

Fastsatt ved kgl.res. av 3. august 1962. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Etter midlertidig lov av 21. juni 1956 om en alminnelig revisjon av den kommunale inndeling bestemmes:

Kongsvinger bykommune, Vinger og Brandval herredskommuner i Hedmark fylke sluttes sammen til èn herredskommune.

Tidspunktet for gjennomførinegen av sammenslutningen fastsettes seinere.