Forskrift om deling av menighet, Domkirkens menighet, Grim menighet, Kristiansand, Vest-Agder.

DatoFOR-1962-08-31-7
PublisertII 1962 s 331
Ikrafttredelse
Sist endret
Endrer
Gjelder forDomkirkens menighet, Grim menighet, Kristiansand domprosti, Agder bispedømme
Hjemmel
Kunngjort
KorttittelForskr. om deling av menighet, Kristiansand

Fastsatt ved kgl.res. 31. august 1962. Fremmet av Kirke- og undervisningsdepartementet. 

1.Fra den tid Kirke- og undervisningsdepartementet fastsetter blir Domkirkens menighet i Kristiansand S. delt ved at Grim distrikt skilles ut som selvstendig menighet og soknekall.
2.Kirke- og undervisningsdepartementet får fullmakt til å fastsette de nærmere grenser for Grim menighet.