Forskrift om kommunenavn, Kvinesdal kommune, Vest-Agder.

DatoFOR-1962-09-07-3
PublisertII 1962 s 347
Ikrafttredelse07.09.1962
Sist endret
Endrer
Gjelder forKvinesdal kommune, Vest-Agder
HjemmelLOV-1956-06-21-9-§3 , LOV-1956-12-21-3-§1
Kunngjort
KorttittelForskrift om kommunenavn, Kvinesdal

Fastsatt ved kgl.res. av 7. september 1962. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Med heimel i mellombels lov av 21. juni 1956 om revisjon av kommuneinndelinga vert bestemt:

Namnet på den nye heradskommunen det som ved kongeleg resolusjon av 2. februar 1962 vart vedteke å skipe ved samanslåing av Feda, Kvinesdal og Fjotland kommunar i Vest-Agder fylke, vert fastsett til til Kvinesdal.