Forskrift om sammenslåing av Skoger og Drammen kommuner, Buskerud.

DatoFOR-1962-09-07-5
PublisertI 1962 s 693 II 1962 s 346
Ikrafttredelse07.09.1962
Sist endret
Endrer
Gjelder forSkoger og Drammen kommuner, Buskerud
HjemmelLOV-1956-12-21-3-§1
Kunngjort
KorttittelForskrift om kommunesammensl., Skoger m.fl.

Fastsatt ved kgl.res. av 7. september 1962. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Etter midlertidig lov av 21. juni 1956 om en alminnelig revisjon av den kommunale inndeling bestemmes:

Skoger kommune i Vestfold fylke overføres til Buskerud fylke og sluttes sammen med Drammen kommune til en bykommune.

Tidspunktet for endringene fastsettes senere.