Forskrift om sammenslåing av Vestnes og Tresfjord kommuner, Møre og Romsdal.

DatoFOR-1962-09-21-4
PublisertI 1962 s 699 II 1962 s 348
Ikrafttredelse21.09.1962
Sist endret
Endrer
Gjelder forVestnes og Tresfjord kommuner, Møre og Romsdal
HjemmelLOV-1956-12-21-3-§1
Kunngjort
KorttittelForskrift om kommunesammensl., Vestnes m.fl.

Fastsatt ved kgl.res. av 21. september 1962. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

I medhald av mellombels lov frå 21. juni 1956 om revisjon av kommuneinndelinga vert fastsett at Vestnes og Tresfjord kommunar i Møre og Romsdal fylke skal gå saman til ein heradskommune.

Tidspunktet for gjennomføring av samanslåinga av kommunane vert fastsett seinare.