Forskrift om endring i kommuneinndeling, Heim Vinje, Hemne, Agdenes, Snillfjord, Stadsbygd og Lensvik kommuner, Sør-Trøndelag.

DatoFOR-1962-09-28-4
PublisertI 1962 s 718 II 1962 s 361
Ikrafttredelse28.09.1962
Sist endret
Endrer
Gjelder forHeim, Vinje, Hemne, Agdenes, Snillfjord, Stadsbygd og Lensvik kommuner, Sør-Trøndelag
HjemmelLOV-1956-12-21-3-§1
Kunngjort
KorttittelForskrift om kommuneinndeling, Hemne m.fl.

Fastsatt ved kgl.res. av 28. september 1962. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Etter midlertidig lov av 21. juni 1956 om en alminnelig revisjon av den kommunale inndeling bestemmes:

1.Vinje og Hemne kommuner og den delen av Heim kommune som ligger på vestsiden av Hemnefjorden (Vestre Heim) sluttes sammen til en herredskommune.

Grensen mellom den nye felleskommune Vinje-Hemne-Vestre Heim og resten av Heim kommune (Austre Heim) skal begynne i Bjerkøyfjorden hvor den nåværende grense for Heim kommune danner et hjørnemerke mot Hemne og Snillfjord kommuner, følger så den nåværende grense mot Hemne ut Hemnefjorden til 63° 25′ n.b., går derfra i rett linje mot østsiden på øya Terningen (hvor Terningen fyr er oppført) til den når kommunegrensen i Trondheimsleia.

2.Resten av Heim kommune (Austre Heim), Ytre Agdenes i Agdenes kommune og Snillfjord kommune sluttes sammen til èn herredskommune.

Grensen mellom den nye felleskommunen Snillfjord-Austre Heim-Ytre Agdenes og resten av Agdenes kommune (Indre Agdenes) skal begynne i Trondheimsleia hvor de nåværende grenselinjer mellom kommunene Sandstad, Heim og Agdenes går sammen, følger så fjorden på sørsiden av øyene Nord Leksa og Sør Leksa, bøyer deretter mot sør og fortsetter i grensen mellom eiendommene Slatvik grn. 37 og Moldtun grn. 36 på den indre side og eiendommene Ramvik grn. 38 og Imstern, grn. 42 på den ytre side til delingslinjen støter mot grenselinjen for den nåværende Heim kommune og følger så denne fram til det punkt hvor de nåværende grenselinjer mellom Agdenes, Lensvik og Heim kommune støter sammen.

3.Resten av Agdenes kommune (Indre Agdenes medregnet Moldtuen krets og øyene Nord-Leksa og Sør-Leksa), Lensvik kommune og Ingdalen krets av Stadsbygd kommune sluttes sammen til en herredskommune.