Forskrift om endring i kommuneinndeling, Fusa, Hålandsdal og Strandvik kommuner, Hordaland.

DatoFOR-1962-10-05-3
PublisertI 1962 s 728 II 1962 s 367
Ikrafttredelse05.10.1962
Sist endret
Endrer
Gjelder forFusa, Hålandsdal og Strandvik kommuner, Hordaland
HjemmelLOV-1956-12-21-3-§1
Kunngjort
KorttittelForskrift om kommuneinndeling, Fusa m.fl.

Fastsatt ved kgl.res. av 5. oktober 1962. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Med heimel i mellombels lov frå 21. juni 1956 om revisjon av kommuneinndelinga vert fastsett:

1.Kommunane Fusa (med unntak av Bogstrand), Hålandsdal og Strandvik i Hordaland fylke vert slegne saman til ein heradskommune.
2.Bogstrand og Fusa kommune vert lagd til Os kommune i same fylke.
3.Tidspunktet for gjennomføring av desse endringane i kommuneinndelinga vert fastsett seinare.