Forskrift om kommunenavn, Bømlo kommune, Hordaland.

DatoFOR-1962-10-19-3
PublisertII 1962 s 378
Ikrafttredelse19.10.1962
Sist endret
Endrer
Gjelder forBømlo kommune, Hordaland
HjemmelLOV-1956-06-21-9-§3, jfr. § 1 LOV-1956-12-21-3-§1
Kunngjort
KorttittelForskrift om kommunenavn, Bømlo

Fastsatt ved kronprinsreg.res. 19. oktober 1962. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Med heimel i mellombels lov av 21. juni 1956 om revisjon av kommuneinndelinga vert fastsett:

Namnet på den nye heradskommunen som det ved kgl.res. av 8. desember 1961 vart vedteke å skipa ved samanslåing av Bremnes, Moster og Bømlo kommunar i Hordaland fylke, vert fastsett til Bømlo.