Forskrift om endring i kommuneinndeling, Måsøy og Kvalsund kommuner, Finnmark.

DatoFOR-1962-10-19-4
PublisertI 1962 s 759 II 1962 s 378
Ikrafttredelse19.10.1962
Sist endret
Endrer
Gjelder forMåsøy og Kvalsund kommuner, Finnmark
HjemmelLOV-1956-12-21-3-§1
Kunngjort
KorttittelForskrift om kommuneinndeling, Måsøy m.fl.

Fastsatt ved kronprinsreg.res. av 19. oktober 1962. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Etter midlertidig lov av 21. juni 1956 om en alminnelig revisjon av den kommunale inndeling bestemmes:

Fra 1. januar 1963 overføres til Kvalsund kommune i Finnmark fylke den del av Måsøy kommune i samme fylke som ligger sør for følgende nye grenselinje:

Grensen begynner i sjøen i Revsbotn og går til Cussacokka, 216 m.o.h., herfra i østlig retning i Stuoraridecokka, 321 m.o.h., videre i østsørøstlig retning i Sarjascokka, 345 m.o.h., og videre i omtrent samme retning til det trigonometriske punkt på Garddervarre, 635 m.o.h. Grensen går i rette linjer mellom de nevnte punkter, som er å finne på gradteigskartet V 3 - Repparfjord.