Forskrift om sammenslåing av Alta og Talvik kommuner, Finnmark.

DatoFOR-1962-10-26-3
PublisertI 1962 s 776 II 1962 s 382
Ikrafttredelse26.10.1962
Sist endret
Endrer
Gjelder forAlta og Talvik kommuner, Finnmark
HjemmelLOV-1956-12-21-3-§1
Kunngjort
KorttittelForskrift om kommunesammenslåing, Alta m.fl.

Fastsatt ved kronprinsreg.res. av 26. oktober 1962. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Etter midlertidig lov av 21. juni 1956 om en alminnelig revisjon av den kommunale inndeling bestemmes:

Alta og Talvik kommuner i Finnmark fylke sluttes sammen til en herredskommune.

Tidspunktet for sammenslutningen blir fastsatt senere.