Forskrift om kommunenavn, Porsanger kommune, Finnmark.

DatoFOR-1962-11-02-4
PublisertII 1962 s 401
Ikrafttredelse02.11.1962
Sist endret
Endrer
Gjelder forPorsanger kommune, Finnmark
Hjemmel<LOV-1954-11-12-1-ref id="lov/1954-11-12-1/§2">LOV-1954-11-12-1-§2, jfr. LOV-1956-12-21-3-§1
Kunngjort
KorttittelForskrift om kommunenavn, Porsanger

Fastsatt ved kronprinsreg.res. av 2. november 1962. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Etter § 2 i lov av 12. november 1954 om styret i kommunene bestemmes:

Fra det tidspunkt fylkesmannen i Finnmark fastsetter, skal navnet på Kistrand kommune i Finnmark fylke endres til Porsanger.